Rättssäker Brandskyddskontroll

Datum: 26:e oktober 2017
Plats: Scandic Klara (Stockholm)
Tid: 10-17
Kursledare: Malin Vestin + Håkan Sten + Johan Rådman
Pris: 1500 kr + moms
Kursplan: Rättssäker Brandskyddskontroll

Fåtal platser kvar!

Anmälan: Rättssäker BSK (Stockholm)

Rättssäker Data

Datum: 17:e november 2017
Plats: Styrmansgatan 19 i Stockholm
Tid: 10-16
Kursledare: Tomas Hedman
Pris: 3000 kr + moms
Kursplan: Rättssäker Data

FULLBOKAD!

Rättssäker Data

Datum: 8:e december 2017
Plats: Styrmansgatan 19 i Stockholm
Tid: 10-16
Kursledare: Tomas Hedman
Pris: 3000 kr + moms
Kursplan: Rättssäker Data

Platser finns!

Anmälan: Rättssäker Data