Rättssäker Data

Datum: 8:e december 2017
Plats: Styrmansgatan 19 i Stockholm
Tid: 10-16
Kursledare: Tomas Hedman
Pris: 3000 kr + moms
Kursplan: Rättssäker Data

Platser finns!

Anmälan: Rättssäker Data