Vi som jobbar på kansliet!

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Styrmansgatan 19
114 54 Stockholm
info@skorstensfejare.se

Ida Wulff
VD
ida.wulff@skorstensfejare.se
070 – 663 19 83

Lisa Ronquist
IT
ritz.support@skorstensfejare.se

Johan Schön
IT
ritz.support@skorstensfejare.se

Hannes Grundvall
Teknik
hannes.grundvall@skorstensfejare.se
070 – 663 02 87