Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Styrmansgatan 19
114 54 Stockholm
info@skorstensfejare.se

Vi som jobbar på kansliet!

Mattias Löfroth, Kommunikationsansvarig

Mattias Löfroth
Kommunikation
070 – 663 94 98

Ewa Karlsson, Ekonomiansvarig

Ida Wulff
Ekonomi + Arbetsrätt
070 – 663 19 83

Lars Anderman, VD

Lars Anderman
VD
070 – 663 02 59

Lisa Ronquist
IT
070 – 663 18 17

Johan Schön, teknisk konsulent

Johan Schön
Teknik
070 – 663 04 49