Vi som jobbar på kansliet!

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Styrmansgatan 19
114 54 Stockholm
info@skorstensfejare.se

Ida Wulff
Ekonomi + Arbetsrätt
ida.wulff@skorstensfejare.se
070 – 663 19 83

Lars Anderman
VD
lars.anderman@skorstensfejare.se
070 – 663 02 59

Lisa Ronquist
IT
lisa.ronquist@skorstensfejare.se

Johan Schön
Teknik + IT
johan.schon@skorstensfejare.se
070 – 663 04 49