Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Styrmansgatan 19
114 54 Stockholm
08 – 663 58 60
info@skorstensfejare.se

Vi som jobbar på kansliet!

Lars Anderman, VD

Lars Anderman
VD
070-663 02 59

Mattias Löfroth, Kommunikationsansvarig

Mattias Löfroth
Kommunikationsansvarig
070-663 94 98

Ewa Karlsson, Ekonomiansvarig

Ewa Karlsson
Ekonomiansvarig
070-663 19 83

Johan Schön, teknisk konsulent

Johan Schön
Teknisk Konsulent
070-663 04 49