Arbetsrätt för sotare!

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda.

Vissa regler i de arbetsrättsliga lagarna kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal, till exempel reglerna om arbetstid, löner och antalet semesterdagar. Det finns även tvingande lagregler som alltid gäller och som inte går att avtala bort.

SSR upprättar tillsammans med Kommunal ett kollektivavtal som reglerar arbetarnas villkor. Detta kollektivavtal, även kallat Riksavtalet, reglerar exempelvis tjänstepensioner och yrkesrelaterade försäkringar.

SSR och Ledarna upprättar tillsammans ett kollektivavtal som omfattar sotningsbranschens alla verkmästare. Detta avtal är uppdelat i två delar: huvudavtal och lönebildningsavtal. 

Det finns inget kollektivavtal för övrig personal inom sotningsbranschen.

Du som medlem i SSR är välkommen att höra av dig till vår arbetsrättsexpert Ida Wulff på 070 – 663 19 83 eller ida.wulff@skorstensfejare.se. 

Vilka försäkringar har en sotare?

Vilken tjänstepension har en sotare?

Spana in våra kollektivavtal!

SSR upprättar tillsammans med Kommunal ett kollektivavtal som reglerar arbetarnas villkor inom sotningsbranschen:

Riksavtal 2024
Löner 2024
Huvudavtal 2001

SSR upprättar tillsammans med Ledarna ett kollektivavtal som reglerar verkmästarnas villkor inom sotningsbranschen:

Huvudavtal 2019
Lönebildningsavtal 2019

Letar du efter arbetsrättsmallar?

Vi har tagit fram ett gäng arbetsrättsliga mallar som SSR:s medlemmar kan använda.

Hör av dig till ida.wulff@skorstensfejare.se.

Ska du teckna lokalt avtal?

Som medlem i SSR så hjälper vi dig att teckna lokala avtal. 

Hör av dig till ida.wulff@skorstensfejare.se

Kan du alla dessa arbetsrättsliga lagar?

Det finns ett flertal lagar och bestämmelser som kan tillämpas på det arbetsrättsliga område.

Anställningsskyddslagen (LAS)
Arbetsmiljölagen
Medbestämmandelagen
Föräldraledighetslagen
Diskrimineringslagen
Arbetstidslagen
Semesterlagen
Studieledighetslagen

Länkarna ovan är från lagen.nu som bland annat innehåller gällande lagar, rättsfall, förarbeten och kommentarer.

Varför ska jag rapportera löner till FORA?

Hur rapporterar jag löner till FORA?

Räknas jag som företagare?