Nyheter

Intervju med Ida Wulff, ny VD för förbundet 

Den 1 maj välkomnade vi Ida Wulff som ny VD för Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Med fem års erfarenhet inom förbundet, och en bakgrund djupt förankrad i branschen, är Ida väl förberedd för att leda förbundet genom kommande utmaningar.  

Den 1 maj välkomnade vi Ida Wulff som ny VD för Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Med fem års erfarenhet inom förbundet, och en bakgrund djupt förankrad i branschen, är Ida väl förberedd för att leda förbundet genom kommande utmaningar. 

Grattis Ida till ditt viktiga uppdrag! Efter fem år inom förbundet, vad tar du med dig in i din nya roll som VD? 

Tack! Det känns väldigt kul att leda förbundet framåt. Min tid inom förbundet har gett mig insikter i hur branschen fungerar idag och vilka utmaningar vi står inför. Branschen moderniseras och där måste vi som utförare säkerställa att utrustningen blir bättre, arbetssätten modernare och arbetsmiljön säkrare. Kommunen som beställare av tjänsterna måste dock ge förutsättningar för detta när de upphandlar. En stor utmaning inom branschen är att avtalsperioderna för upphandlingar blir kortare och att taxan inte matchar de ökade kostnaderna, vilket sätter press på våra medlemmar. Våra medlemsföretag är de mest kompetenta att utföra sina uppdrag, men de måste få rimliga förutsättningar att kunna göra det.  

Intressant, har du märkt några andra signifikanta förändringar i branschen under din tid? 

– Ja, Sotning och brandskyddskontroll har historiskt utförts av en Skorstensfejaremästares eller dennes biträde och majoriteten av alla kommuner väljer att upphandla sotning och brandskyddskontroll i ett gemensamt uppdrag. Vi ser dock en trend just nu där flertalet kommuner valt att dela detta livsviktiga brandförbyggande arbete i två delar vilket är bekymrade. Vi vet genom statistik från MSB att privata utförare har en högre genomförandegrad av brandskyddskontroller, det brandförebyggande arbetet blir helt enkelt lidande när man som kommun väljer att ha brandskyddskontrollen i egen regi. Här behöver vi arbeta med att göra intressenter uppmärksamma på vad som faktiskt blir bäst för arbetstagare, kund och kommun.

Hur planerar du att lyfta SSR:s roll i samhället? 

  Som en ledande röst i branschen så måste SSR vara mer proaktiva och offensiva i politiska diskussioner. Vi kommer fortsätta att samarbeta med politiker, tjänstemän och intressegrupper för att säkerställa att våra medlemmars intressen prioriteras. För oss är det extra viktigt att vara med och påverka hur upphandlingarna kan fungera bättre och bidra till en faktabaserad debatt när det gäller brandskyddskontroller som jag nämnde ovan. För mig är det viktigt att våra medlemmar fortsatt kan bidra med riktig samhällsnytta.  

Det låter som det finns mycket tankar och idéer, om du tänker fem år framåt i tiden, vad hoppas du ha uppnått då? 

Om fem år är SSR ännu mer synliga och aktiva på både den nationella och internationella arenan. Vi är erkända för vårt bidrag till säkerhet och innovation inom branschen. Jag kommer sträva efter att SSR ska vara den främsta resursen för både medlemmar och beslutsfattare i alla frågor som rör sotning, brandskydd och andra branschfrågor.

Tack Ida, till sist, du har själv uppväxt i en sotarfamilj. Hur påverkar det ditt synsätt på branschen och ditt ledarskap? 

Att ha vuxit upp i en sotarfamilj har gett mig en genuin uppskattning för yrkets skicklighet och betydelse. Det har lärt mig vikten av hårt arbete, samhällsansvar och den genuina stolthet som finns inom branschen, vilket jag bär med mig i mitt ledarskap. 

Vill du kontakta Ida eller någon annan på SSR så hittar du kontaktuppgifter här.