Com Hem och Telia överens om nytt avtal

Com Hem och TV4 Media är överens om ett nytt flerårigt avtal. 

Det nya avtalet leder till ett bredare tv-utbud och fler möjligheter för Com Hems kunder, inkluderande både TV4-kanalerna och C More.

En nyhet är att TV4 Fakta, TV4 Guld, TV4 Film och Sportkanalen läggs till som valbara kanaler i kanalutbudet och inkluderas i ett urval av Com Hems kanalpaket framöver.

Avtalet innebär att kanalerna TV4 och Sjuan finns kvar i Com Hems grundutbud som tidigare och att de som tittar på Com Hems nya digitaliserade grundutbud även kommer att kunna se TV4 och Sjuan via andra enheter såsom mobiler, surfplattor och datorer. Detta gäller även om för de som inte har individuellt betal-tv-abonnemang.

Mer information finns på www.comhem.se/aktuellt

Publicerad: 20 november 2020.

Analog-tv utgår i september

Grovstädning i tvättstugan!

Under vecka 51 har det grovstädats i tvättstugan. 

Hela kanslipersonalen har huggit i och rensat, städat, borrat och våttorkat tvättstugan under några intensiva timmar. Manualer till tvättmaskinerna, torktumlaren och torkskåpet finns nu uppsatta på väggarna, så att ni enklare kan hitta dessa. Vi har även köpt in nytt städmaterial, som exempelvis sopborstar, pappershållare och tvättmopp. 

Precis som tidigare så ber vi er att tillsammans hjälpas åt att hålla det rent och snyggt även framöver. 

Tvättiderna är som bekant 7-12, 12-17 och 17-22 för alla dagar. Listor finns uppsatta på dörren till tvättstugan. 

Torkskåpet kan i vissa fall bli överhettat efter för lång tids användning. Då slår överhettningsskyddet till, vilket innebär att ni måste göra en omstart. Det gör ni genom att trycka in de båda gröna knapparna. Efter det så ska torkskåpet fungera igen. 

Publicerat: 20:e december 2019. 

Otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt

Nya regler gäller från 1 oktober 2019.

Från och med 1 oktober 2019 gäller ny lag­stiftning mot handel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning med mera. Syftet är att skapa en rättvisare bostadshy­resmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Andrahandsuthyrning
Det krävs alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut sin bostadshyreslägenhet i andra hand. Den nya lagstiftningen innebär att en hyresgäst löper större risk att bli av med sin lägenhet om han eller hon hyr ut otillåtet i andrahand.

En hyresgäst löper också risk att bli av med lägenheten om han eller hon tar ut en för hög andrahandshyra. En hyresgäst får enligt de nya reglerna högst ta ut samma hyra som han eller hon själv betalar. Om lägenheten hyrs ut möblerad får man göra ett påslag på högst 15 procent. Om el, bredband eller liknande ingår får en hyresgäst inte ta mer betalt än vad han eller hon själv betalar för detta.

Dessutom blir det, från och med 1 oktober 2019, brottsligt att hyra ut i andrahand utan tillstånd och till en för hög hyra. Straffet är böter eller fängelse i två år. I ringa fall utgår inte straff.

Inneboende
Vid inneboende får hyresgästen bara ta ut en proportionerlig andel av den hyra som han eller hon själv betalar. Hyran får, totalt sett, inte överstiga den hyra hyresgästen betalar. För att det ska vara fråga om inneboende måste hyresgästen själv vara bosatt i lägenhe­ten. Annars är det fråga om andrahandsut­hyrning och då krävs tillstånd från hyresvär­den eller hyresnämnden.

Lägenhetsbyte
Även bytesbestämmelserna i hyreslagen har skärpts. Precis som vid andrahandsuthyr­ning måste hyresgästen ha tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få byta sin hyresbostadslägenhet. Som huvudregel måste både hyresgästen och bytesparten ha bott i lägenheterna i ett år för att få tillstånd till byte i hyresnämn­den. Hyresnämnden får inte bevilja byte till bostadsrätt eller villa.

Svarthandel med hyreskontrakt
Det är förbjudet att handla med bostadshy­reskontrakt mot otillåten ersättning, så kallad svarthandel. En hyresgäst får alltså inte sälja ett hyreskontrakt. Det är inte heller tillåtet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja ett bostadshyreskontrakt skärps till böter eller fängelse i två år. Om brottet är grovt kan man dömas till fyra års fängelse.

Från och med den 1 oktober 2019 blir det även brottsligt att köpa ett bostadshyreskon­trakt. Straffet är böter eller fängelse i två år. Om brottet är grovt kan man dömas till fyra års fängelse. I ringa fall utgår inte straff.

Handel med hyreskontrakt är att anse som grovt om man till exempel lämnar osann uppgift till myndighet eller förfalskar ett intyg eller liknande.

Folkbokföring
Man måste vara folkbokförd där man tillbring­ar sin dygnsvila. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är bö­ter eller fängelse i högst sex månader.

Publicerad: 20:e december 2019.

Historien om sotarborgen

Fastigheten Lindormen 19 på Styrmansgatan i Stockholm färdigställdes 1908, samma år som Dramaten invigdes. Huset ritades av stadsarkitekten Sigurd Westholm och hans partner John A Bagger.

Under årens lopp har bland annat kompositören och musikkritikern Wilhelm Peterson-Berger bott i huset.

I början av 1953 blev det sotarnas borg då Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund köpte hela fastigheten.

Hur gör jag en felanmälan?

Vid felanmälan och allmänna frågor, kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

Vid akuta händelser vänligen kontakta:

Lars Anderman
070 – 663 02 59

Ida Wulff
070 – 663 19 83

Finns det några ordningsregler i fastigheten?

Som hyresgäst har du tillsammans med oss fastighetsägare ett gemensamt ansvar att skapa ett trevligt och hjälpsamt boende. För att du och dina grannar ska trivas hos oss har vi ett gäng ordningsregler som du ska känna till, dessa kan du läsa här:

Ordningsregler

Måste jag rensa mitt avlopp själv?

Ja, det är ditt ansvar som hyresgäst. Om problemet kvarstår även efter rensning så ska du göra en felanmälan.

Ditt egna ansvar gäller även bland annat byte av glödlampor och batterier i brandvarnaren. Läs hela vår underhålls- och reparationspolicy här:

Underhålls- & Reparationspolicy

Kan jag göra ett lägenhetsbyte?

Ja, det finns möjlighet att göra. Här kan du läsa våra rutiner för detta och även skriva ut en ansökningsblankett. Ifylld blankett lämnas till fastighetsägarkansliet på Styrmansgatan 19, 5 trappor.

Riktlinjer för lägenhetsbyte
Ansökan om lägenhetsbyte

Kan jag ställa mig i er bostadskö?

Det är minst 50 års kötid till våra lägenheter, så i dagsläget tar vi inte emot nya ansökningar. 

Får jag hyra ut i andrahand?

Ja, det finns möjlighet att göra en andrahandsuthyrning. Du behöver i sånt fall lämna in en ansökan. Skriv ut, skriv under och lämna till fastighetsägarkansliet på Styrmansgatan 19, 5 trappor.

Riktlinjer för andrahandsuthyrning
Ansökan om andrahandsuthyrning

Kontakta oss här!