Om Brandskyddskontroll.

En brandskyddskontroll har till uppgift att upptäcka fel och brister i en eldstad. En tredjedel av alla bränder i villa, radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Därför är brandskyddskontrollen en viktig del i det brandförebyggande arbetet. Och det är dessutom den enda regelbundna kontrollen av brandskyddet i en bostad.

Brandskyddskontrollen är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Det är kommunen som ansvarar för Brandskyddskontrollen, men i många kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra kontrollerna åt kommunen. Priset sätts då i samband med upphandlingen.

Brandskyddskontroll ska utföra vart 3:e eller vart 6:e år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad. En värmepanna som eldas varje dag ska kontrolleras vart 3:e år. En öppen spis som eldas vid enstaka tillfällen per år ska kontrolleras vart 6:e år. Köksfläktar i restaurangkök ska kontrolleras vart annat år. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som beslutar om de olika tidsintervallen. Läs mer på www.msb.se.

För att få utföra en brandskyddskontroll krävs en examen som skorstensfejartekniker. Utbildningen omfattar 40 veckors studier och minst 3 års yrkeserfarenhet.

 

Varför ska man göra en brandskyddskontroll?

En brandskyddskontroll ska upptäcka fel och brister i en eldstad. Då en tredjedel av alla bränder i villor, radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade, så är brandskyddskontrollen en viktig del i det brandförebyggande arbetet.

Vad kostar en brandskyddskontroll?

Priset beslutas av din kommun. I många kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra brandskyddskontrollen åt kommunen. Priset sätts då i samband med upphandlingen.

Hur ofta ska jag kontrollera min öppna spis?

En öppen spis ska normalt sett kontrolleras vart 3:e år. Eldar du vid några enstaka tillfällen per år ska spisen kontrolleras vart 6:e år. Läs mer om frister på www.msb.se.

Vem får utföra en brandskyddskontroll?

Det är enbart utbildade skorstensfejartekniker som får utföra brandskyddskontroller. Dessa har genomgått 40 veckors utbildning och har minst 3 års yrkeserfarenhet. Brandskyddskontrollanten måste dessutom vara anställd på ett företag eller organisation som utför brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Läs mer på www.msb.se.

Ingår det alltid mätningar i en brandskyddskontroll?

Nej. En brandskyddskontroll är framförallt en okulär kontroll av eldstaden. Men vid behov kan brandskyddskontrollanten göra en fördjupad kontroll: till exempel en täthetsprovning eller tryckmätning.