Sotare på tak.

Om Sotning.

I nästan 500 år har sotarna arbetat i samhällets tjänst. Sotning är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen för upptäcka fel och brister som kan orsaka brand. 

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera entreprenörer för att utföra uppdragen åt kommunen. Priset fastställs då i samband med upphandlingen.

Måste jag sota?

Ja! Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och består av två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Det är kommunen som är ansvarig. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera företag för att utföra dessa tjänster.

Hur ofta ska jag sota?

Det är upp till varje kommun att besluta om hur ofta sotning ska göras.

Vad kostar en sotning?

Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

Får jag sota själv?

Du kan ansöka om så kallad egensotning hos din kommun. Det är upp till din kommun att besluta om du får sota själv eller anlita ett annat företag än det som kommunen har upphandlat.

Hur kan jag utbilda mig till sotare?

Sveriges enda skola för sotare ligger i Rosersberg, några mil norr om Stockholm. Grundutbildningen är 20 veckor och varvar teori med praktik. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ansvarar för utbildningen. Läs mer här.

Måste jag sota köksfläkten?

Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning. Men behovet kan finnas ändå. Ta kontakt med något av våra medlemsföretag om du känner dig osäker.