Om SSR.

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) är en arbetsgivar- och branschorganisation. SSR är rikstäckande och har ca 130 anslutna sotningsföretag. Anslutningsgraden är 95 %.

SSR arbetar för ett tryggt samhälle utan eldstadsrelaterade bränder.

Alla våra medlemmar har ett uppdrag från kommunen för att utföra sotning och/eller brandskyddskontroll. Det innebär att vi har både organisationer, kommuner och privata företag som medlemmar.

SSR upprättar tillsammans med Kommunal ett kollektivavtal för Sveriges sotare och brandskyddskontrollanter.

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund såg dagens ljus 1897 då föregångaren Sveriges Skorstensfejarmästareförening (SSF) bildades. 1915 gick även Stockholms Stads Skorstensfejarmästareförening samman med SSF och bildade en gemensam förening, SSR.

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund är uppdelat i sju lokalföreningar, så kallade kretsar. Varje krets väljer sin representant i SSR:s styrelse. Varje krets väljer också sin representant i förbundets IT-råd och Tekniskt Råd.

Vartannat år hålls årsmöte och kongress. Där väljs förbundets verkställande utskott i form av ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande. Tillsammans med de sju kretsordförande utgör dessa 10 personer SSR:s förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen

Hans Olsson, Ordförande
Peter Rolfmark, 1:a v ordförande
Anders Åström, 2:a v ordförande
Håkan Melin, Ledamot
Per-Erik Lundberg, Ledamot
Robin Engvall, Ledamot
Johan Palevik, Ledamot
Johan Hjälmerhag, Ledamot
Petri Tuomela, Ledamot
Niklas Hansson, Ledamot

Vem får bli medlem i SSR?
Alla företag och organisationer som har ett uppdrag att utföra sotning och/eller brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) kan bli medlemmar. Det är SSR:s regionala föreningar (så kallade kretsar) och SSR:s verkställande utskott som prövar alla medlemsansökningar.
Hur många medlemmar har SSR?

SSR har drygt 140 anslutna företag och organisationer.