Om Besiktning.

Sveriges sotare har sedan länge besiktat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av sotarnas verksamhet. För att bättre möta kundernas och samhällets krav har vi inom Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund utvecklat branschstandarden SSR GODKÄND BESIKTNING.

SSR GODKÄND BESIKTNING har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Sotarna ska bedöma lika, utföra besiktningen lika och protokollera lika. Sedan är det en kvalitetsökning. Det finns mycket som kan orsaka en brand. Men det som sotarna kan förebygga, det ska också förebyggas.

  • SSR GODKÄND BESIKTNING får bara utföras av företag som är anslutna till Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.
  • Enbart utbildade skorstensfejartekniker som genomgått en utbildning inom SSR GODKÄND BESIKTNING får utföra besiktningar enligt branschstandarden.

 

 

Vem får utföra SSR GODKÄND BESIKTNING?
Endast skorstensfejartekniker som har genomgått en specifik utbildning för SSR GODKÄND BESIKTNING.
Finns det olika typer av SSR GODKÄND BESIKTNING?
Ja! SSR GODKÄND BESIKTNING innehåller fyra olika koncept: Installation, Status, Överlåtelse, Spräng. När du till exempel har installerat en ny braskamin så gör våra medlemmar en installationsbesiktning. När du är osäker på eldstadens och rökkanalens skicka, så kan du göra en statusbesiktning. Om du ska köpa en eller sälja en fastighet så kan du göra en överlåtelsebesiktning. Och om det sprängs i området, så kan du göra en sprängbesiktning innan och efter för att kontrollera eventuella skador som uppkommit.
Hur många personer är behöriga att utföra SSR GODKÄND BESIKTNING?
Det finns cirka 500 personer som är behöriga att utföra SSR GODKÄND BESIKTNING.