Fallskyddsutbildning för Sotare

SSR har i samarbete med företaget Klätterteknik tagit fram en heldagsutbildning på temat fallskyddsutrustning. Robin Linnå på Nacka-Tyresö Sotningsdistrikt AB har agerat rådgivare och bollplank för SSR:s räkning.

Tjenare Robin! Vem riktar sig den här nya utbildningen till?
– Klätterteknik har skapat en utbildning som riktar sig till alla verksamma i vår bransch. Tanken är att utbildningen ska vara förankrad i en sotares verklighet, där vi utför våra arbeten.

Berätta lite om upplägget och innehållet?
– Först är det en teoretisk genomgång med vad lagen säger om arbete på höjd och hur man jobbar med olika typer av fallskydd. Sedan gås risker igenom och vad det finns för val av utrustning kopplat till riskerna. Efter teorin är det praktisk genomgång med test av sele, fallskyddsutrustning och inspektion av utrustning. Under den praktiska genomgången är det fokus på hur man jobbar med fallskyddsutrustning i en sotares arbetsmiljö.

Vad har varit viktigast att lyfta fram för att anpassa utbildningen för just sotare?
– Jag skulle vilja påstå att en grundläggande förståelse för hur en sotares arbetsdag kan se ut är grunden till allt. Vi hade Mattias Malmqvist från klätterteknik med oss under en dag, så att han skulle se vilka miljöer vi som bransch befinner oss i. En sådan här utbildning blir inte bra om utgångspunkten är att vi ska bygga stannplatser, vara infästa i tre av varandra oberoende punkter och släpa upp 15 kg rep för att pumpa en skorsten. När vi har 15 hus på en dag. Det har varit mycket viktigt att hålla utbildningen förankrad i den verklighet vi som bransch befinner oss i. Alltså är det bortkastat att prata om kamraträddning från tak, eller hur man ska arbeta fritt hängande i luften.

Enligt AFA Försäkring så rapporteras 20 fallolyckor varje år – vad tänker du om det?
– Enkelt, borde vara 0. Den här utbildningen följer ju SSR:s nya vision ganska väl, där vi naturligtvis inte ska behöva skada oss i vårt arbete.

Utbildningen, som sker i Klättertekniks regi, går för tillfället att genomföra i Stockholm, Staffanstorp och Göteborg. Skicka er intresseanmälan till training@klatterteknik.se.

SSR Godkänd Besiktning

Datum: EJ FASTSTÄLLT
Plats: EJ FASTSTÄLLT
Pris: 7 500 kr + moms
Kursledare: Niklas Löthner
Kursplan: SSR Godkänd Besiktning

Anmäl dig här!

Sakkunnig Funktionskontrollant OVK

Datum: EJ FASTSTÄLLT
Plats: Styrmansgatan 19, Stockholm
Pris: 5 000 kr + Tentamensavgift
Kursledare: Tommy Ståhl
Kursupplägg: OVK – Kursupplägg
Kursplan: OVK – Kursplan

Anmäl ditt intresse här!