Bli medlem!

Företag och Organisationer som ansvarar för sotning och/eller brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) är välkomna att söka medlemskap hos oss!

Vem kan bli medlem?

Företag och organisationer som sköter sotning och/eller brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) är välkomna att söka medlemskap! Ansvarig för verksamheten måste ha examen som skorstensfejartekniker eller motsvarande.

Vad kostar medlemskapet?

Som medlem betalar du både en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgiften är 1350 kr/år. Serviceavgiften består av en fast del (2662 kr/år) och en rörlig del som motsvarar 1,94 % av lönesumman i företaget.

Omvärld

Nyhetsbrev
Upphandlingsbevakning
Unika Utbildningar

Arbetsrättslig rådgivning

Som medlem får du arbetsrättslig rådgivning, policydokument och mallar.

Verksamhetsstöd

Tillgång till Ritz, INSIKT och Bokningsportalen. I mobilen och i surfplattan.

Ramavtal

Få tillgång till ramavtal och förmåner som gör vardagen enklare och mer ekonomisk!

SSR Godkänd Besiktning

Arbeta enligt världens första branschstandard för besiktningar av eldstäder och rökkanaler!

Teknisk rådgivning

Som medlem i SSR får du teknisk rådgivning i alla områden för ditt företag.